Osman Turğut

Osman Turğut

Mail: o.turgut@vanmed.net

ZARARLI ALIŞKANLIKLARDAN EN GÜZEL KORUNMA YOLU: HİÇ BAŞLAMAMAKTIR

Çoğumuz madde kullanımının/bağımlılığının yakınımızda, yakınlarımızda olamayacağını düşünürüz. Oysa madde kullanım problemi hiç zannedildiği kadar uzağımızda değildir. Çoğu kez sigara ile başlayan, alkol ve diğer bağımlılık yapıcı maddelerle devam eden bir zincir gibi etrafımızı sarar.

Bu problem sadece bağımlılık yapıcı maddeleri kullanan bireylerin değil, ailelerinin ve toplumun hayatını da olumsuz etikleler. Bağımlılık yapıcı maddelerin kullanımı devam ettikçe bireydeki fiziksel, ruhsal ve davranışsal sorunlar giderek artar. Zamanla bunlara ekonomik ve sosyal sorunlar da eklenir.   Tanımlanan bağımlılık, tüm dünyayı ve ülkemizi yakından ilgilendiren bir halk sağlığı sorunudur.

Bağımlılık, salt bireysel bir hadise olarak görülemez, toplumu ilgilendiren pek çok yönü bulunmaktadır. Hastanın sadece tedavi edilerek, ilaç kullanması sağlanarak iyileştirilmesi mümkün değildir. Günümüzde multidisipliner bir anlayışla bu hastalığın tedavisinde sosyal faktörlerin önemi anlaşılmıştır. Bu bağlamda aile bağları ve aile içi iletişim güçlü olmalıdır.

Koruyucu tedbirlerin başında yoksulluk, işsizlik, göç, eğitim, kurumlarının yetersizliği, aile ve toplum yapısının çözülmesi, gelenek ve göreneklerin unutulması, dini inançların zayıflaması ve kültürel yozlaşma gibi kişi ve toplumu madde kullanımına yatkın hale getiren sosyal sorunlara karşı devletlerin alacağı tedbirler gelir. Yine devletlere düşen bir önemli görev de maddenin elde edilebilirliğinin kısıtlaması için gerekli tedbirlerin alınması ve ayrıca uyuşturucu kaçakçılığı ile etkin mücadele edebilecek, eğitilmiş istihbarat ve polis gücünün sağlanmasıdır.

Doktorların bağımlılık yapabilen ilaçlar yazarken dikkatli olması ve hastaların bu maddelere karşı uyarması çok önemlidir. Ayrıca bu tür ilaçların eczanelerden reçetesiz satılması önlenmelidir.

Eğitim programları, madde kullanımından korunmada tek başına etkili olmasa da çeşitli panel, konferans ve seminerlerle toplumun aydınlatılması, özellikle gençlere gerek okullarındaki ders programları ve gerekse medya kanalıyla madde kullanımının zarar ve tehlikelerinin anlatılması faydalıdır. Ancak gençlerin maddeye karşı merak ve ilgisini arttırıcı tavır ve bilgilerin fayda yerine zarar getireceği unutulmamalıdır.

Madde kullanımı ve bağımlılığının oluşmasında çok büyük ve özel katkısı olan aile problemlerin tespit edilip çözülmesi veya tedavi edilmesi, en önemli koruyucu tedbirlerdendir.

Durkheim’in vurguladığı üzere sağlıklı bir toplumsal dayanışma, gençlerimizi bağımlılıktan ve bağımlıların bulunduğu ortamlardan uzak tutacaktır

Yorum Yazın

Ana Sayfa
Web TV
Foto Galeri
Yazarlar