Osman Turğut

Osman Turğut

Mail: o.turgut@vanmed.net

SİGARA, BAĞIMLILIK YAPICI VE ÖLDÜRÜCÜ BİR MADDEDİR

Tütün tüketimi, fiziksel, sosyal ve psikolojik zararlarının yanı sıra ekonomik olarak da bireylere zarar verdiği zarar ile yaşam kalitesini bozan bir süreç olarak karşımıza çıkmaktadır.

Tütün ürünlerinin kullanımı sonucunda ortaya çıkan sağlık sorunları ve ölümler dünya genelinde önlenebilir olması açısından ayrı bir önem arz etmektedir. Sigara içen bireyin kendi sağlığının zarara uğramasının yanı sıra pasif içicilik (ikinci el içicilik) sonucunda sigara içmeyen bireylerin de zarar görmesi  söz konusudur.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) verilerine göre sigara, günümüzde her yıl yedi milyondan fazla kişinin ölümüne neden olmaktadır. Gelişmiş ülkelerde tütünle mücadele aktif olarak yürütülmesine rağmen dünya genelinde tütün kullanımının neden olduğu ölümlerin halen çok ciddi bir problem olduğu görülmektedir. Tütün kullanımı sonucunda meydana gelen ölümlere ek olarak ortaya çıkan ciddi sağlık sorunları nedeniyle toplumlar üretkenlik çağındaki orta yaş gruplarında kayıplar yaşanmaktadır. Bu durum ek olarak ekonomik ve sosyal bir yük oluşturmaktadır.

Sigara dumanı içerisinde 4000’den fazla kimyasal madde olup, bu maddelerden yaklaşık olarak 50 tanesinin kanser oluşumuna neden olabildiği ortaya konulmuştur.

Tütün kullanmaya başlamayı engelleme amacıyla, tütün zararlarıyla ilgili farkındalığın oluşturulması ve tütüne ulaşılabilirliğin güçleştirilmesi lazım. Küresel Yetişkin Tütün Araştırması 2012 verilerine göre ülkemizde tütün kullanımına başlama yaşı ortalama 17,1’dir.(İstatistik Kurumu,2014) Tütün kullanımına başlama yaşı dikkate alındığında gençleri kurumak amacıyla yaş gruplarına uygun eğitim programlarının uygulanmasının önemi ortaya çıkmaktadır. 18 yaş altındaki bireylere tütün ürünlerinin satışının yasaklanması ulaşılabilirliğin güçlendirilmesi açısından önemli bir tedbir oluşturmaktadır.

Ülkemizde tütün kullanan bireylerin, kullanımı bırakması konusunda yürütülecek faaliyetler sağlık personeli tarafından yürütülmektedir. ALO 171 Sigara Bırakma Danışma Hattı’nın 2010 yılında kurulmasını takiben ülkemizde Sigara Bırakma Poliklinikleri tarafından yürütülen sigara bırakma tedavi hizmeti bu faaliyetlerin başarılı bir örneğidir.

Ülkemizde elektronik sigara ve diğer tütün ürünlerinin kullanımına ilişkin yasal düzenlemeler sigaradan farklı değildir.

Nargile kullanımı özellikle genç popülasyon açısından büyük risk taşımaktadır. Nargile kullanımımın sigaraya kıyasla daha az zararlı olduğu ve bağımlılık yapmadığı yönündeki hatalı inanış, gençlerin tütün ile ilk teması yaşaması açısından tehlikeli bir ortam oluşturmaktadır. Nargile satışı yapan işletmelerle ilgili yasal düzenlemelere ihtiyaç duyulmaktadır.

Tütün kullanımı sonucunda oluşan bağımlılık, halk arasında bir bağımlılık olmaktan ziyade bir irade sorunu ve zararlı bir alışkanlık olarak algılanması sıklıkla yapılan hatalı bir değerlendirmedir.

Sigara Bırakma sürecinde tedavi desteği alınması başarı oranını arttırmaktadır

Önleme çalışmaları tedavi hizmetleri ve yasal düzenlemeler dikkate alındığında çok disiplinli bir çalışmaya ihtiyaç duyulduğu kaçınılmazdır. Ülkemizde tütün kullanımını önlemeye yönelik yürütülen faaliyetler dünya genelinde uygulanmakta olan çalışmalarla uyum içerisinde ilerlemektedir. Tütün endüstrisinin sürekli değişen dinamik yapısını dikkate alarak tütün karşıtı çalışmaların kesintisiz biçimde ilerlemesini desteklemek hem politik hem de toplumsal anlam da bir hedef olmalıdır.

Yorum Yazın

Ana Sayfa
Web TV
Foto Galeri
Yazarlar